Budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych dla nauczycieli

Budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych dla nauczycieli

Cel studiów:

Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi współczesnych pojazdów samochodowych.

Absolwenci nabędą również, uaktualnią i poszerzą umiejętności oraz wiedzę z zakresu kompetencji miękkich i zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z inżynierią pojazdów samochodowych.

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu budowy, diagnostyki i mechatroniki pojazdów samochodowych w szkołach ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Budowy, Diagnostyki i Mechatroniki Pojazdów Samochodowych zdobytą w trakcie studiów.

 

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Budowa, Diagnostyka i Mechatronika Pojazdów Samochodowych adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie. 

 

Program studiów:

Program studiów podyplomowych Budowa, Diagnostyka i Mechatronika Pojazdów spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczące zakresu zajęć i minimalnej ilości godzin przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Przedmioty:

 • Badania i diagnostyka pojazdów,
 • Mechanizmy napędowe pojazdów,
 • Silniki pojazdów samochodowych
 • Układy jezdne i nośne pojazdów,
 • Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach,
 • Eksploatacja i naprawa pojazdów,
 • Laboratorium diagnostyki pojazdów,
 • Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego pojazdów,
 • Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazdów,
 • Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń diagnostyki technicznej,
 • Działalność gospodarcza w branży samochodowej,
 • Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
 • Metodyka nauczania przedmiotów mechatronicznych,
 • Praktyka;
 • Seminarium dyplomowe.

 

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa,
 • Egzamin końcowy w formie obrony pracy dyplomowej
 • Praktyki

 

Liczba godzin: 430h
Ilość semestrów: 3 semestry

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki