Budownictwo dla Nauczycieli

Budownictwo dla Nauczycieli

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu budownictwa w szkołach ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów. Celem studiów jest również świadome posługiwanie się wiedzą teoretyczną oraz praktyką z zakresu Budownictwa zdobytą w trakcie studiów.

Adresaci:

Studia podyplomowe Budownictwo adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie.

Kadra:

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych, od wielu lat zajmujący się tematyką wykładanych przedmiotów. Praktycy budownictwa, zarówno ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych jak i także kierownicy budów. Zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej, starostwa powiatowe.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych Budownictwo dla Nauczycieli spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczące zakresu zajęć i minimalnej ilości godzin przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

Przedmioty:

1. Mechanika teoretyczna

2. Wytrzymałość materiałów

3. Mechanika budowli

4. Konstrukcje betonowe

5. Konstrukcje metalowe

6. Materiały budowlane

7. Fizyka budowli

8. Budownictwo niskoenergetyczne

9. Budownictwo ogólne

10. Eksploatacja obiektów budowlanych

11. Rysunek techniczny

12. Autodesk AutoCAD - stopień pierwszy 2D

13. Technologia i organizacja robót budowlanych

14. Kosztorysowanie

15. Kierowanie procesem inwestycyjnym i prawo budowlane

16. Metodyka nauczania przedmiotów budownictwa

17. Praktyka

18. Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praktyka

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 438

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki