Coaching w Edukacji

Coaching w Edukacji

 

Cel studiów:

główny cel studiów to przygotowanie absolwentów do wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uczestnicy nauczą się stosowania coaching u zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, a także w celu zwiększenia efektywności uczenia się.

Adresaci:

 • Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół
 • Osoby zajmujące się się wpieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli (doradcy zawodowi, konsultanci itp.)
 • Pracownicy administracji publicznej w zakresie oświaty
 • Osoby zainteresowane coachingiem w edukacji

Dodatkowe kwalifikacje / korzyści dla słuchaczy:

 • wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu
 • zdobycie umiejętności budowania relacji z uczniem i rodzicami
 • wzrost skuteczności w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych
 • rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów w szkole
 • poznanie narzędzi coachingowych
 • zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości
 • pokonywanie ograniczeń
 • wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora

*Możliwość  przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej za pomocą STRUCTOGRAMU 1 – Słuchacze dodatkowo otrzymają Certyfikat Structogram.

Program studiów:

1. Wprowadzenie do coachingu

2. Podstawy komunikacji interpersonalnej

3. Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta

4. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy
w roli coacha

5. Moduły do wyboru [1] (jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne):

Moduł I: rozwój osobisty

 • trening asertywności
 • trening antystresowy
 • racjonalna terapia zachowań

Moduł II: rozwój umiejętności liderskich

 • trening myślenia strategicznego
 • trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji
 • wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją

Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu

Moduł IV: współpraca w grupie

 •  trening kreatywności
 • podnoszenie efektywności działania organizacji
 • budowanie pozytywnych relacji w grupie

6. Coachingowy model przywództwa – podnoszenie jakości pracy szkoły

7. Rozwój w edukacji z wykorzystaniem strategii coachingowych

8. Warsztat nauczyciela: nauczyciel jako coach

9. Warsztat – Klucz do poznania siebie (analiza biostruktury mózgu)

Forma zajęć: warsztat

Czas trwania studiów: 2 semestry

Liczba godzin: 200 (wariant obowiązkowy)

Cena za 200 godz. – 4500 zł

(dodatkowe moduły – dodatkowo płatne, cena zostanie ustalona po zebraniu grupy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching w edukacji
Cel studiów:
główny cel studiów to przygotowanie absolwentów do wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uczestnicy nauczą się stosowania coaching u zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, a także w celu zwiększenia efektywności uczenia się.

Adresaci:
- Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół
- Osoby zajmujące się się wpieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli (doradcy zawodowi, konsultanci itp.)
-  Pracownicy administracji publicznej w zakresie oświaty
-  Osoby zainteresowane coachingiem w edukacji

Dodatkowe kwalifikacje / korzyści dla słuchaczy:
- wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,
- zdobycie umiejętności budowania relacji z uczniem i rodzicami,
- wzrost skuteczności w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych,
- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów w szkole,
- poznanie narzędzi coachingowych,
- zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
- pokonywanie ograniczeń,
- wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora,

*Możliwość  przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej za pomocą STRUCTOGRAMU 1 – Słuchacze dodatkowo otrzymają Certyfikat Structogram.

Program studiów:
1. Wprowadzenie do coachingu
2. Podstawy komunikacji interpersonalnej
3. Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta
4. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy
w roli coacha
5. Moduły do wyboru  (jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne):

Moduł I: rozwój osobisty:
- trening asertywności
- trening antystresowy
- racjonalna terapia zachowań
Moduł II: rozwój umiejętności liderskich
- trening myślenia strategicznego
- trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji
- wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją
Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich:
- analiza potrzeb szkoleniowych
- przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu
Moduł IV: współpraca w grupie:
- trening kreatywności
- podnoszenie efektywności działania organizacji
- budowanie pozytywnych relacji w grupie

6. Coachingowy model przywództwa – podnoszenie jakości pracy szkoły
7. Rozwój w edukacji z wykorzystaniem strategii coachingowych
8. Warsztat nauczyciela: nauczyciel jako coach
9. Warsztat – Klucz do poznania siebie (analiza biostruktury mózgu)

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 200 (wariant obowiązkowy)
Cena za 200 godz. – 4500 zł
(dodatkowe moduły – dodatkowo płatne, cena zostanie ustalona po zebraniu grupy).


Dodatkowe informacje:

Koordynatorka kierunku – dr Monika Kłos ( tel. 781-551-281)
Autorki w/w programu – dr Małgorzata Burzyńska i dr Monika Kłos
Prowadzący zajęcia: dyplomowani i licencjonowani trenerzy rozwoju osobistego (coachowie, psychologowie, terapeuci nurtu behawioralnego).

 

 

 

   
   

 

 

Coaching w edukacji
Cel studiów:
główny cel studiów to przygotowanie absolwentów do wykorzystywania narzędzi coachingowych w pracy edukacyjnej i wychowawczej. Uczestnicy nauczą się stosowania coaching u zarówno w pracy indywidualnej, jak i grupowej, a także w celu zwiększenia efektywności uczenia się.

Adresaci:
- Nauczyciele i dyrektorzy wszystkich typów szkół
- Osoby zajmujące się się wpieraniem rozwoju zawodowego nauczycieli (doradcy zawodowi, konsultanci itp.)
-  Pracownicy administracji publicznej w zakresie oświaty
-  Osoby zainteresowane coachingiem w edukacji

Dodatkowe kwalifikacje / korzyści dla słuchaczy:
- wzmocnienie efektywności osobistej lub zespołu,
- zdobycie umiejętności budowania relacji z uczniem i rodzicami,
- wzrost skuteczności w realizacji działań edukacyjnych i wychowawczych,
- rozwinięcie umiejętności rozwiązywania problemów w szkole,
- poznanie narzędzi coachingowych,
- zwiększenie motywacji i poczucia własnej wartości,
- pokonywanie ograniczeń,
- wzrost satysfakcji i zadowolenia z życia,
- wzbogacenie własnego warsztatu pracy pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, dyrektora,

*Możliwość  przeprowadzenia własnej analizy biostrukturalnej za pomocą STRUCTOGRAMU 1 – Słuchacze dodatkowo otrzymają Certyfikat Structogram.

Program studiów:
1. Wprowadzenie do coachingu
2. Podstawy komunikacji interpersonalnej
3. Warsztat coacha: narzędzia coachingowe, organizacja procesu coachingowego, rozmowa coachingowa, oprogramowanie klienta
4. Ćwiczenie umiejętności coachingowych pod superwizją oraz superwizja własnej pracy
w roli coacha
5. Moduły do wyboru  (jeden moduł jest obowiązkowy. Kolejne moduły są dodatkowo płatne):

Moduł I: rozwój osobisty:
- trening asertywności
- trening antystresowy
- racjonalna terapia zachowań
Moduł II: rozwój umiejętności liderskich
- trening myślenia strategicznego
- trening rozwiazywania sytuacji trudnych w organizacji
- wykorzystanie coachingu jako narzędzia kierowania organizacją
Moduł III: rozwój umiejętności trenerskich:
- analiza potrzeb szkoleniowych
- przygotowanie szkolenia i praca z grupą z wykorzystaniem coachingu
Moduł IV: współpraca w grupie:
- trening kreatywności
- podnoszenie efektywności działania organizacji
- budowanie pozytywnych relacji w grupie

6. Coachingowy model przywództwa – podnoszenie jakości pracy szkoły
7. Rozwój w edukacji z wykorzystaniem strategii coachingowych
8. Warsztat nauczyciela: nauczyciel jako coach
9. Warsztat – Klucz do poznania siebie (analiza biostruktury mózgu)

Forma zajęć: warsztat
Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 200 (wariant obowiązkowy)
Cena za 200 godz. – 4500 zł
(dodatkowe moduły – dodatkowo płatne, cena zostanie ustalona po zebraniu grupy).


Dodatkowe informacje:

Koordynatorka kierunku – dr Monika Kłos ( tel. 781-551-281)
Autorki w/w programu – dr Małgorzata Burzyńska i dr Monika Kłos
Prowadzący zajęcia: dyplomowani i licencjonowani trenerzy rozwoju osobistego (coachowie, psychologowie, terapeuci nurtu behawioralnego).

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

Aktualności
paź15
2020

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki