Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Język Angielski w Wychowaniu Przedszkolnym i Edukacji Wczesnoszkolnej

Cel studiów:
 1. Metodyczne przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i I etapu edukacyjnego (klas I-III szkoły podstawowej) do nauczania języka angielskiego.
 2. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o krajach anglojęzycznych.

Adresaci:
 Studia podyplomowe: „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub szkołach podstawowych (klasy I-III) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners) oraz podniesieniem znajomości języka angielskiego.

Korzyści dla uczestników studiów:
 

 • Zdobycie kwalifikacji metodycznych do prowadzenia zajęć języka angielskiego w przedszkolach oraz w I etapie edukacyjnym (w klasach I-III szkoły podstawowej)
 • Podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli jeśli dana osoba nie ma ukończonych studiów filologicznych, może uczyć języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III jeżeli spełnia trzy warunki:

 • posiada uprawnienia do pracy w przedszkolach lub klasach I-III (czyli np. ukończyła studia licencjackie lub magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej);
 • legitymuje się uznawanym przez MEN certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 - np. certyfikat FCE na ocenę A lub B;
 • ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacji w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego.

Studia podyplomowe „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” pozwalają na spełnienie warunku rozporządzenia.
Dodatkowo w programie przewidziany jest blok przedmiotów realizowanych w języku angielskim pozwalający na podniesienie poziomu znajomości języka oraz zdobycie wiedzy o krajach anglojęzycznych:

 • lektorat języka angielskiego rozwijający cztery sprawności: słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie,
 • kurs gramatyki opisowej języka angielskiego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • treści cywilizacyjne: święta, obyczaje, tradycje, życie społeczne, sporty, geografia, ustrój obszaru anglojęzycznego (przedmiot realizowany w języku angielskim),
 • metodyka nauczania (przedmiot realizowany w języku angielskim).

OFERTA SPECJALNA - przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie B2
Szkoła Języków Obcych Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy zaprasza słuchaczy studiów podyplomowych do zapoznania się z ofertą kursów językowych uprawniających do zdawania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych na preferencyjnych warunkach:

OFERTA DLA OSÓB NA POZIOMIE A2/B1:

 • 100h dydaktycznych
 • Bezpłatne sprawdzanie testów poziomujących
 • Bezpłatne egzaminy próbne
 • Cena kursu 1200 zł, możliwość rozłożenia kwoty na raty

OFERTA DLA OSÓB NA POZIOMIE A0/A1:

 • 180h dydaktycznych
 • Bezpłatne sprawdzanie testów poziomujących
 • Bezpłatne egzaminy próbne
 • Cena kursu 1750 zł, możliwość rozłożenia kwoty na raty

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych, licencjonowanych egzaminatorów i organizatorów międzynarodowych egzaminów TELC w tym native speakers. Szkoła Języków Obcych jako Licencjonowane Centrum Egzaminacyjne oferuje możliwość zdawania międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych TELC, TOEFL, TOEIC, WiDaF, TFI , LCCI IQ na terenie WSG.Koszt egzaminu:

 • TELC wraz z certyfikatem wynosi 470 zł *
 • TOEIC wraz z certyfikatem wynosi 420 zł *
 •  Koszt egzaminów w przypadku przystąpienia do egzaminu min 6 osób.* Koszt kursu 1200 zł w przypadku min 6 osób w grupie.
   

Ramowy program studiów:

 • Dydaktyka przedmiotu:

Nauczanie języka angielskiego jako języka obcego.
Elementy glottodydaktyki:
podstawowe zagadnienia organizacji procesu nauczania języka obcego z uwzględnieniem czynnika wieku,
Wybór treści i technik nauczania języka angielskiego:
piosenki, gry i zabawy, storytelling, techniki plastyczne etc. i ich zastosowanie w nauczaniu języka angielskiego
Przegląd dostępnych podręczników i metod do nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 • Lektorat języka angielskiego

LISTENING (ćwiczenie rozumienia ze słuchu)
SPEAKING (ćwiczenie sprawności mówienia)
READING (czytanie)
WRITING (pisanie)

 • Gramatyka opisowa języka angielskiego:

Elementy fonetyki
Elementy morfologii
Elementy składni

 • Wiedza o krajach anglojęzycznych

Tradycje, święta i obyczaje krajów anglojęzycznych
Elementy życia społecznego, geografii, literatury, historii etc.

 • Praktyka 

Forma zaliczenia:

 • praca dyplomowa.
 • praktyka

Czas trwania studiów: 3 semestry

Liczba godzin: 368 ( w tym 60 godz.praktyk )

 hłata za studia – wysokość czesnego w zależności od ilości rat: PROMOCJA !!!

1 rata – 4200 zł             3000 zł
2 raty – 2200 zł             1600 zł
10 rat – 460 zł               340 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki