Kierowanie Budowlanym Procesem Inwestycyjnym

Kierowanie Budowlanym Procesem Inwestycyjnym

Kierowanie Budowlanym Procesem Inwestycyjnym

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie studentów z procesem inwestycyjnym w budownictwie i jego uczestnikami, zamawianiem robót budowlanych i zarządzaniem procesem inwestycyjnym oraz systemami realizacji przedsięwzięć budowlanych. W ramach studiów zostaną przekazane informacje na temat kontraktów budowlanych i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi. Absolwent zdobędzie zaawansowane umiejętności w rozwiązywaniu problemów kierowania procesem inwestycyjnym w budownictwie.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów technicznych, jak i wszystkie inne osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć  nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę przy procesach inwestycyjnym,

Program studiów:

Moduł 1 – Budownictwo ogólne

 • Kosztorysowanie
 • Ekonomika budownictwa
 • Budownictwo ogólne
 • Budownictwo komunikacyjne

Moduł 2 – Źródła prawa normującego przebieg budowlanego procesu inwestycyjnego                

 • Prawo budowlane
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Prawo energetyczne
 • Prawo geologiczne i górnicze

Moduł 3 – Projekt budowlany

 • Warunki zabudowy
 • Decyzja o pozwoleniu na budowę
 • Organizacja projektu architektoniczno - budowlanego

Moduł 4 – Realizacja budowy   

 • Organizacja i kierowanie budową
 • Zasady organizowania i prowadzenia pracy zespołów budowlanych
 • Dokumentacja budowy
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Kierowanie zespołami ludzkimi i firmą budowlaną

Moduł 5 – Proces inwestycyjny

 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • Ustalenie stanu prawnego i przeznaczenia nieruchomości
 • Kontrakty w procesie inwestycyjnym. Kontrakty budowlane
 • Uwarunkowania umowne i prawne rozliczania robót budowlanych
 • Analiza ekonomiczna termomodernizacja budynków.
 • Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, stosowane w budownictwie
 • Zamawianie robót budowlanych

Moduł 6 – Seminarium dyplomowe       

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Obrona

Liczba godzin: 

 • 230

Cena: wysokość szesnego w zależności od ilości rat

1 rata 4100 zł

2 raty 2150 zł

10 rat 450 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Aktualności
paź15
2020

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki