Komputerowe Systemy Kontrolno-Pomiarowe

Komputerowe Systemy Kontrolno-Pomiarowe

Cel studiów:
Studia mają za zadanie przygotowanie kadry, która jest w stanie stosować wiedzę z zakresu mechaniki, elektrotechnik, elektroniki oraz informatyki w przypadku szybko zmieniających się technik i technologii, pociągających za sobą bardzo dynamiczne zmiany w podejściu do projektowania i eksploatacji urządzeń technicznych. Słuchacz nabędzie umiejętności z zakresu: budowy urządzeń sterujących i kontrolno-pomiarowych, obsługi stanowiska pracy kontrolnego w różnych branżach dla wielu produktów oraz umiejętność samodzielnego zaprogramowania urządzeń kontrolno-pomiarowych i sterujących pod konkretny produkt.

Adresaci studiów/warunki przyjęcia:
Studia skierowane są do osób z wykształceniem technicznym, zainteresowanych zdobyciem specjalistycznych kwalifikacji. Absolwent studiów podyplomowych tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowo-handlowych w następujących działach:
• badawczo-rozwojowym,
• projektowo-konstrukcyjnym,
• technologiczno-eksploatacyjnym,
• zabezpieczenia produkcji,
• kontroli jakości,

Ramowy program studiów:

 • wbrane zagadnienia z automatyki i robotyki
 • metrologia
 • zastosowanie Matlaba w mechatronice
 • programowanie przyrządów wirtualnych
 • wybrane zagadnienia z elektroniki i elektrotechniki
 • komputerowe systemy sterowania
 • programowanie mikroprocesorów
 • seminarium dyplomowe

Formy zaliczenia: przygotowanie projektu, praca dyplomowa

Liczba godzin: 240

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłata za studia: wysokość czesnego w zależności od ilości rat

1 rata - 3800 zł

2 raty - 2000 zł

10 rat - 420 zł

 

Aktualności
paź15
2020

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki