Organizacja Przewozu i Eksploatacja Środków Transportu Drogowego dla Nauczycieli

Organizacja Przewozu i Eksploatacja Środków Transportu Drogowego dla Nauczycieli

Organizacja Przewozu i Eksploatacja Środków Transportu Drogowego dla Nauczycieli

Cel studiów:

W obecnym świecie transport odgrywa jedną z decydujących ról. Transport samochodowy stanowi najpopularniejszą gałąź transportu lądowego z uwagi na jego dostępność oraz nieograniczony zasięg. Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportowe, w tym na usługi samochodowe transportu osób i ładunków. Powyższe czynniki powodują ciągłą konieczność kształcenia osób posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania oraz wykonywania transportu drogowego osób i ładunków.

Adresaci studiów:

Zgodnie z zapowiedzią MEN zawód technik transportu drogowego wejdzie do wykazu zawodów, w których kształcą szkoły młodzieżowe (obecnie są to tylko szkoły policealne). W chwili obecnej brakuje kadry dydaktycznej, która mogłaby prowadzić kształcenie specjalistyczne w zawodach: technik transportu drogowego oraz kierowca mechanik, dlatego studia te mają przygotować kadrę dydaktyczną, zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym, do prowadzenia zajęć w wymienionych zawodach. Ponadto ukończenie studiów nada również kompetencje do nauczania niektórych przedmiotów specjalistycznych w zawodach: technik logistyk oraz technik spedytor.

Program studiów:

·        Bezpieczeństwo ruchu drogowego

·        Działalność gospodarcza w transporcie drogowym

·        Eksploatacja środków transportu w przewozach

·        Metodyka nauczania

·        Obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym

·        Podstawy logistyki

·        Podstawy projektowania inżynierskiego

·        Przepisy ruchu drogowego oraz prawo i ubezpieczenia w transporcie drogowym

·        Środki transportu wewnętrznego i drogowego

·        Technologie informatyczne w transporcie

·        Wybrane zagadnienia eksploatacji infrastruktury drogowej

Forma zaliczenia:

·        praca dyplomowa, obrona

Liczba godzin: 3 semestry

·        368 h

Cena: wysokość czesnego w zleżności od ilości rat

1 rata - 4400 zł
2 raty - 2300 zł
10 rat - 480 zł

·     

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki