Przepisy Prawne Regulujące Proces Budowlany

Przepisy Prawne Regulujące Proces Budowlany

Przepisy Prawne Regulujące Proces Budowlany


Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie przepisów regulujących proces budowlany. Uczestnik  dogłębnie pozna ustawę Prawo budowlane obejmującą zbiór przepisów bezpośrednio związanych z działalnością budowlaną, oraz inne akta prawne wzajemnie zależne w obszarze budownictwa jak: ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczych do tych ustaw. Kształcenie uwzględnia najnowsze zmiany Prawa budowlanego, które weszły w życie 1 stycznia 2017 r. Omówiony zostanie proces budowlany od pomysłu po końcową realizację projektu.
Celem studiów podyplomowych jest także przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach.

Adresaci studiów:


Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie, które pragną poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu przepisów regulujących proces budowlany. Do udziału w studiach zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym.
Rzeczone studia podyplomowe będą szczególnie przydatne dla osób, które chcą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach.

Korzyści dla słuchaczy:

Absolwent zdobędzie  aktualną praktyczną wiedzę w zakresie obowiązujących procedur regulujących proces budowlany. Studia pozwolą rozszerzyć i podsumować umiejętności w zakresie przepisów budowlanych, a także wyjaśnią wątpliwości związane z zastosowaniem przepisów w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji. W trakcie zajęć eksperci omówią zasady prowadzenia procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.
Niekwestionowanym walorem studiów podyplomowych jest przygotowanie studenta do egzaminu na uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi we wszystkich specjalnościach. Uczestnik studiów podyplomowych otrzyma dostęp do programu  umożliwiającego powtórzenie, testowanie oraz naukę pytań egzaminacyjnych.
 

Program studiów:
Moduł obligatoryjny

 • prawo budowlane
 • prawo budowlane - rozporządzenia wykonawcze
 • przepisy techniczno-budowlane podstawowych specjalności budowlanych
 • bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie
 • planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • stosowanie wyrobów budowlanych, certyfikacja i normalizacja
 • kodeks postępowania administracyjnego, kodeks cywilny, kodeks pracy - wybrane zagadnienia
 • kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych i stałych urządzeń technicznych wynikające z przepisów o dozorze technicznym
 • prawo ochrony środowiska
 • ochrona przyrody i ochrona zabytków
 • zagadnienia formalno - prawne w zakresie uprawnień budowlanych
 • projektowanie i wykonawstwo w procesie budowlanym w aspekcie przygotowania do egzaminu na uprawnienia budowlane
 • ćwiczenia testowe - egzamin pisemny i ustny na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności

Moduł fakultatywny

 • odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego
 • zagadnienia z zakresu specjalności konstrukcyjno – budowlanej
 • zagadnienia z zakresu specjalności  drogowej
 • zagadnienia z zakresu specjalności mostowej
 • zagadnienia z zakresu specjalności  telekomunikacyjnej
 • zagadnienia z zakresu specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • zagadnienia z zakresu specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Forma zaliczenia:

 • egzamin pisemny (test)  i egzamin ustny z wybranych zagadnień programowych

Liczba godzin: 170

Opłata za studia: wysokość czesnego w zależności od ilości rat

1 rata - 4100 zł

2 raty - 2150 zł

10 rat - 450 zł

Aktualności
paź15
2020

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki