Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018

Zimowa sesja egzaminacyjna 2017/2018

Na podstawie § 18, ust. 8 ”Regulaminu Studiów WSG w Bydgoszczy” ustalamy następujące terminy egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018:

BUDOWNICTWO - ROK 1

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 24.02.2018 r. 07:00-08:00, matematyka, mgr Janusz Medoń (zaliczenie na ocenę)

2. 24.02.2018 r. godz 10:00-11:30, chemia budowlana, mgr Krystyna Thielmann

3. 24.02.2018 r. godz. 11:30-12:30, wybrane zagadnienia ekonomii, dr Waldemar Szczepański (zaliczenie na ocenę)

4. 24.02.2018 r. godz. 12:45-13:45, matematyka, prof. WSG dr Piotr Szymański

5. 24.02.2018 r. godz. 13:50, podstawy budownictwa i architektury, dr inż. Jerzy Przedpełski (zaliczenie na ocenę)

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 10.03.2018 r. godz. 07:00-08:00, matematyka, prof. WSG dr Piotr Szymański

2. 10.03.2018 r. godz. 13:45-15:15, matematyka, mgr Janusz Medoń (zaliczenie na ocenę)

3. 11.03.2018 r. godz. 13:15-14:30, geometria wykreślna, dr inż. Krzysztof Pawłowski (zaliczenie na ocenę)

4. 24.03.2018 r. godz. 09:00, chemia budowlana, mgr Krystyna Thielmann

5. 25.03.2018 r. godz. 09:30-10:30, podstawy budownictwa i architektury, mgr inż. arch. Wiktoria Ejsmont (zaliczenie na ocenę)

6. 25.03.2018 r. godz. 14:15, materiały budowlane, dr hab. inż. Maria Wesołowska (zaliczenie na ocenę)

BUDOWNICTWO - ROK 2

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 24.02.2018 r. 07:00-08:00, matematyka, mgr Janusz Medoń (zaliczenie na ocenę)

2. 24.02.2018 r. godz. 08:00-11:00, wytrzymałość materiałów, dr inż. Dariusz Buchaniec (egzamin pisemny)

    24.02.2018 r. godz. 11:00-12:30, wytrzymałość materiałów, dr inż. Dariusz Buchaniec (egzamin ustny)

3. 24.02.2018 r. godz. 12:45-13:45, matematyka, prof. WSG dr Piotr Szymański

4. 24.02.2018 r. godz. 13:50, budownictwo ogólne, dr inż. Jerzy Przedpełski (zaliczenie na ocenę)

5. 24.02.2018 r. godz. 15:00, wytrzymałość materiałów, mgr inż. Dominika Soboczyńska (zaliczenie na ocenę)

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 10.03.2018 r. godz. 07:00-08:00, matematyka prof. WSG dr Piotr Szymański

2. 10.03.2018 r. godz. 13:45-15:15, matematyka, mgr Janusz Medoń (zaliczenie na ocenę)

3. 17.03.2018 r. godz 08:00-11:00, wytrzymałość materiałów, dr inż. Dariusz Buchaniec (egzamin pisemny)

4. 24.03.2018 r. godz. 12:15-13:45, wytrzymałość materiałów, mgr inż. Dominika Soboczyńska (zaliczenie na ocenę)

5. 25.03.2018 r. godz. 09:30-10:30, budownictwo ogólne, dr inż. Jerzy Przedpełski (zaliczenie na ocenę)

6. 25.03.2018 r. godz. 14:15, fizyka budowli, dr hab. inż. Maria Wesołowska (zaliczenie na ocenę)

BUDOWNICTWO - ROK 3

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 17.02.2018 r. godz. 13:00-14:00, mechanika budowli, dr inż. Aleksandra Niespodziana (zaliczenie na ocenę)

2. 17.02.2018 r. godz. 14:15-14:45, mechanika budowli, dr inż. Aleksandra Niespodziana

3. 18.02.2018 r. godz. 10:00-11:30, technologie robót budowlanych, mgr inż. Elżbieta Człapińska (zaliczenie na ocenę)

4. 18.02.2018 r. godz. 11:30-12:30, technologie robót budowlanych, mgr inż. Elżbieta Człapińska

5. 18.02.2018 r. godz. 12:30-14:30, konstrukcje betonowe, dr inż. Julita Rojek

6. 24.02.2018 r. godz. 13:00-15:00, konstrukcje metalowe, dr inż. Jan Górski

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 10.03.2018 r. godz. 13:00-14:00, mechanika budowli, dr inż. Aleksandra Niespodziana (zaliczenie na ocenę)

2. 10.03.2018 r. godz. 14:00-14:30, mechanika budowli, dr inż. Aleksandra Niespodziana

3. 10.03.2018 r. godz. 14:30-16:00, konstrukcje metalowe, dr inż. Jan Górski (I termin)

4. 17.03.2018 r. godz. 09:00-11:00, konstrukcje betonowe, dr inż. Julita Rojek

5. 18.03.2018 r. godz. 11:00-13:00, konstrukcje metalowe, dr inż. Jan Górski (termin poprawkowy)

FIZJOTERAPIA - ROK 1

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 18.02.2018 r. godz. 16:00, fizjoterapia ogólna, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

2. 18.02.2018 r. godz. 17:00, podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

3. 25.02.2018 r. godz. 12:00, anatomia prawidłowa człowieka, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

4. 25.02.2018 r. godz. 13:00, fizykoterapia, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

5. w trakcie ustalania, podstawy fizjoterapii klinicznej w medycynie zachowawczej, dr n. med. Piotr Czynsz

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 18.03.2018 godz.10:00, fizjoterapia ogólna prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

2. 18.03.2018 godz. 11:00, podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11 

3. 18.03.2018 godz. 12:00, anatomia prawidłowa człowieka, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

4. 18.03.2018 godz. 13:00, fizykoterapia, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

5. w trakcie ustalania, podstawy fizjoterapii klinicznej w medycynie zachowawczej, dr n. med. Piotr Czynsz

FIZJOTERAPIA - ROK 2

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 18.02.2018 r. godz. 17:00, podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

2. 25.02.2018 r. godz. 13:00, fizykoterapia, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska

3. w trakcie ustalania, podstawy fizjoterapii klinicznej w medycynie zachowawczej, dr n. med. Piotr Czynsz

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna​

1. 18.03.2018 godz. 11:00, podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

2. 18.03.2018 godz. 13:00, fizykoterapia, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

3. w trakcie ustalania, podstawy fizjoterapii klinicznej w medycynie zachowawczej, dr n. med. Piotr Czynsz

FIZJOTERAPIA - ROK 3

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 18.02.2018 r. godz. 17:00, podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

2. 25.02.2018 r. godz. 12:00, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu-ortopedia i traumatologia, dr n. med. Łukasz Paczesny, Szosa Chełmińska 70

3. 25.02.2018 r. godz. 14:00, fizykoterapia, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

4. w trakcie ustalania, podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii, dr n. med. Anna Pyszora

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 18.03.2018 r. godz. 11:00, podstawy fizjoterapii klinicznej w reumatologii, prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

2. 10.03.2018 r. godz. 07:45, fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządów ruchu-ortopedia i traumatologia, dr n. med. Łukasz Paczesny, ul. Szosa Chełmińska 70, sala nr 11

3. w trakcie ustalania, fizykoterapia, dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska

4. w trakcie ustalania, podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii i neurochirurgii, dr n. med. Anna Pyszora

MECHATRONIKA - ROK 1

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 24.02.2018 r. godz. 07:00-08:00, wprowadzenie do matematyki, mgr Janusz Medoń (zaliczenie na ocenę)

2. 24.02.2018 r. godz. 11:30-12:30, wybrane zagadnienia ekonomii, dr Waldemar Szczepański (zaliczenie na ocenę)

3. 24.02.2018 r. godz. 12:45-13:45, wprowadzenie do matematyki, prof. WSG dr Piotr Szymański (zaliczenie na ocenę)

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 10.03.2018 r. godz. 07:00-8:00, wprowadzenie do matematyki, prof. WSG dr Piotr Szymański (zaliczenie na ocenę)

2. 10.03.2018 r. godz. 13:45-15:15, wprowadzenie do matematyki, mgr Janusz Medoń (zaliczenie na ocenę)

MECHATRONIKA - ROK 2

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 24.02.2018 r. godz. 08:00-10:00, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, dr inż. Dariusz Buchaniec (zaliczenie na ocenę)

2. 24.02.2018 r. godz. 10:00-12:00, teoria sterowania, prof. dr hab. inż. Leszek Szychta (dot. naboru zimowego)

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

1. 17.03.2018 r. godz. 08:00-10:00, mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów, dr inż. Dariusz Buchaniec (zaliczenie na ocenę)

MECHATRONIKA - ROK 3

Zimowa sesja egzaminacyjna

1. 24.02.2018 r. godz. 10:00-12:00, teoria sterowania, prof. dr hab. inż. Leszek Szychta

Zimowa poprawkowa sesja egzaminacyjna

 

  

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki