O Wydziale

O Wydziale

Wydział Techniczny mieści się przy ul. Grunwaldzkiej 25B w otoczeniu szkół o profilach technicznych.  Wybór lokalizacji pozwala  na stworzenie optymalnych warunków kształcenia z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w postaci wyspecjalizowanych laboratoriów i sal dydaktycznych.

1 października 2011 roku Wyższa Szkoła Gospodarki otwierając Wydział Techniczny w Toruniu, uruchomiła kształcenie przyszłych inżynierów na technicznych obszarach studiów: mechatronika, budownictwo. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno młodzieży, jak i lokalnych przedsiębiorców, w kolejnym roku Uczelnia zaproponowała kształcenie na kolejnym obszarze  fizjoterapia.

Studia organizowane są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwent studiów technicznych po 3,5 lub 4 letniej nauce otrzymuje tytuł inżyniera, a w przypadku fizjoterapii tytuł licencjata uprawniający do wykonywania zawodu.

Oferta edukacyjna  poszerzona została o studia podyplomowe, kursy i szkolenia w obszarach nauk technicznych, nauk o zdrowiu i sporcie.

Studia  na Wydziale Technicznym w Toruniu to połączenie wiedzy teoretycznej zdobywanej podczas wykładów z wiedzą praktyczną przekazywaną na ćwiczeniach i laboratoriach. Dodatkową możliwością poszerzenia wiedzy są materiały zamieszczone na platformie edukacyjnej WSG-ONTE. Kształcenie realizowane jest przez nauczycieli akademickich, gwarantujących wysoki poziom wiedzy i umiejętności.

Wydział Techniczny reprezentuje aktywną postawę edukacyjną. Przejawia się ona w gotowości do wspierania wszelkiej działalności, której celem jest upowszechnianie nauk technicznych oraz wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa regionu. Poza kształceniem, zajmuje się również krzewieniem kultury technicznej wśród uczniów szkół różnego szczebla.  Wydział Techniczny stara się wspierać szkoły poprzez wzbogacanie prowadzonych zajęć różnymi wykładami autorskimi oraz pokazami praktycznymi.

Przy przychylności Władz Miasta Torunia został opracowany program działań na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i technicznego. Wielopłaszczyznowy program obejmuje między innymi: współpracę ze szkołami w zakresie metodyczno-programowej oraz zaangażowanie środowiska regionu.Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki