Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna

Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin z niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia, dlatego możliwość nauczania drugiego przedmiotu jest w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.


Cel studiów:
Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z przedmiotów Wychowanie Fizyczne oraz Gimnastyka Korekcyjna w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

Adresaci studiów:
Słuchaczami Podyplomowych Studiów "Wychowanie Fizyczne i Gimnastyka Korekcyjna" mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Uzyskiwane uprawnienia:
Słuchacz uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów:  Wychowanie  Fizyczne, a także Gimnastyka Korekcyjna w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Program studiów:

 • ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne
 • historia kultury fizycznej
 • edukacja zdrowotna
 • emisja głosu
 • organizacja i prawo w sporcie
 • pierwsza pomoc przedmedyczna
 • rytmika i taniec
 • teoria i metodyka piłki nożnej
 • teoria i metodyka koszykówki
 • teoria i metodyka piłki siatkowej
 • teoria i metodyka piłki ręcznej
 • teoria i metodyka pływania i ratownictwa wodnego
 • teoria i metodyka lekkoatletyki
 • teoria i metodyka gimnastyki
 • teoria sportu
 • Teoria rekreacji i turystyki
 • sporty różne
 • Zabawy i gry ruchowe
 • organizacja i zarządzanie sportem
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych
 • aerobik i fitness – nowoczesne formy gimnastyki
 • wady postawy (skolioza, kifoza, lordoza, skrzywienie kręgosłupa, wady postawy)
 • ćwiczenia korekcyjne (oddechu, mięśni, antygrawitacyjne)
 • metodyka nauczania wychowania fizycznego
 • metodyka nauczania gimnastyki korekcyjnej
 • seminarium dyplomowe
 • praktyka

Warunki zaliczenia: test z wybranych zagadnień programowych, praca dyplomowa

Liczba godzin: 400 godz.

Czas trwania: 3 semestry

Opłata za studia: wysokośc czesnego w zależności od ilości rat

1 rata - 4200 zł

2 raty - 2200 zł

10 rat - 4600 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki