Zarządzanie Biurem i Administracją

Zarządzanie Biurem i Administracją

 


Cel studiów:


Studia podyplomowe Zarządzanie Biurem i Administracją zorientowane są na rozwój oraz wzrost kompetencji pracowników biurowych różnych instytucji. Uwzględniają potrzeby, problemy, oraz specyfikę branży administracji biurowej. Program studiów został podzielony na trzy moduły:

 • pierwszy przygotowuje do efektywnego wykorzystywania komputera, Internetu oraz urządzeń biurowych w codziennej pracy;
 • drugi pozwala efektywnie wykorzystywać podstawowe oprogramowanie pakietu Microsoft Office do tworzenia tekstów, bazy danych, obsługi poczty e-mail i kalendarzy, prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych;
 • trzeci umożliwia nabycie umiejętności świadomego kreowania wizerunku biznesowego. Zakłada zapoznanie uczestnika z podstawowymi zasadami korespondencji biznesowej oraz ze znajomością najważniejszych zasad  komunikowania się. Kształtuje w uczestniku umiejętności  słuchania, analizy oczekiwań klienta, a także stosowania wybranych technik negocjacji  i argumentacji. Rozwinie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem, radzenia sobie ze stresem oraz odnalezienia inspiracji do rozwoju i motywacji w środowisku pracy.


Adresaci studiów:


Studia jest adresowane do osób zainteresowanych nabyciem lub poszerzeniem swoej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie pracy biurowej w instytucjach publicznych i w prywatnych firmach. W szczególności studia dedykowane są pracowników mikro i makro przedsiębiorstw, pracowników korporacji międzynarodowych, przedsiębiorców, pracowników administracji państwowej.


Program studiów:


Moduł I - Podstawy techniki biurowej

 • Podstawy obsługi komputera,
 • Internet i funkcjonowanie w sieci,
 • Obsługa urządzeń biurowych.

Moduł II - Oprogramowanie użytkowe

 • Microsoft Excel,
 • Microsoft Word,
 • Microsoft Power Point,
 • Microsoft Outlook,
 • Microsoft Access,
 • Adobe Acrobat,
 • Photoshop,
 • Oprogramowanie graficzne.

Moduł III - Rozwój kompetencji

 • Etykieta w pracy biurowej,
 • Profesjonalna obsługa klienta,
 • Administrowanie dokumentacjami i tworzenie pism,
 • Efektywna komunikacja,
 • Planowanie i zarządzanie czasem,
 • Nowoczesne techniki sprzedaży,
 • Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym,
 • Social Media dla biznesu.


Forma zaliczenia:

 

 • test z wybranych zagadnień problemowych,
 • praca dyplomowa.


Liczba godzin:


• 190


Cena: wysokość szesnego w zależności od ilości rat:

1 rata     3950 zł

2 raty     2075 zł

10 rat    435 zł
 

Aktualności
paź15
2020

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2021 Wyższa Szkoła Gospodarki