Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem

Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z problematyką podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze usług turystycznych i hotelarskich. Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa, psychologii z uwzględnieniem najnowszych trendów na rynku turystycznym.

Tak skonstruowany program umożliwia zarówno  przekazanie wiedzy  przydatnej  do otwarcia własnego biznesu turystycznego jak i pogłębienie wiedzy przydatnej w pracy w przedsiębiorstwach turystycznych.

Uzyskiwane uprawnienia:
Studia 3 - semestralne umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania przedmiotów z zakresu Turystyki i Hotelarstwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Adresaci studiów:
nauczyciele, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
właściciele i menedżerowie obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
właściciele i menedżerowie biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
osoby, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
pracownicy sektora publicznego, administracji samorządowej, samorządu branżowego i lokalnych/regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój i promocję turystyki w regionie,
wszystkie osoby zainteresowani rozwojem kompetencji zawodowych,
wszystkie osoby, które chciałyby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.


Semestr pierwszy


MODUŁ I: Instytucjonalno-prawne otoczenie turystyki i hotelarstwa. Trendy w turystyce.

 • podstawowe pojęcia w turystyce i hotelarstwie.
 • ekonomiczne zagadnienia turystyki
 • współczesny rynek turystyczny i hotelarski
 • otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich  w Polsce
 • przedsiębiorstwa turystyczne i hotelarskie na rynku
 • kontakty międzykulturowe w turystyce i hotelarstwie
 • zrównoważony rozwój w turystyce i hotelarstwie
 • turystyka biznesowa
 • hotelarstwo ekskluzywne i luksusowe
 • rola transportu lotniczego, kolejowego, wodnego i drogowego w turystyce
 • potencjalni turystyce w Polsce: rynek Chin, Japonii i Indii
 • rozwój i potencjał rynku turystyki medycznej w Polsce i na świecie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu  w branży turystycznej
 • nowe trendy w turystyce kulturalnej
 • turystyka trzeciego wieku, hotele rezydencjalne ”silver industry”


MODUŁ II: Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym.

 • planowanie: analiza otoczenia organizacji, wybrane metody zarządzania strategicznego (do wyboru: McKinsey, BCG, SPACE, TOWS/SWOT), strategia organizacji (misja, cele strategiczne, taktyczne, operacyjne)
 • organizowanie: role menadżera, typy struktur organizacyjnych, projektowanie struktury organizacyjnej
 • motywowanie: metody i narzędzia motywacji
 • kontrola: kontrola i controling działalności gospodarczej przedsiębiorstwa turystycznego

MODUŁ III: Funkcjonowanie gastronomii hotelowej (wizyta studyjna w hotelu)
miejsce usługi gastronomicznej w usłudze hotelarskiej

 • możliwości podażowe  gastronomii hotelowej i ich wykorzystanie
 • organizacja gastronomii hotelowej
 • posiłki w ofercie gastronomii hotelowej
 • karta menu i zasady tworzenia
 • rodzaje menu w ofercie gastronomii hotelowej i zasady zestawiania menu
 • przygotowanie sali do obsługi konsumenta
 • zasady obsługi gościa
 • imprezy okolicznościowe w ofercie gastronomii hotelowej

MODUŁ IV: Marketing w turystyce i hotelarstwie. MICE
prawne aspekty tworzenia, promocji i sprzedaży produktów  turystycznych,

 • narzędzia marketingowe i zastosowanie w hotelarstwie.
 • plan marketingowy
 • instrumenty marketingu
 • segmentacja rynku
 • benchmarking
 • PR i zarządzanie reputacją w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim
 • rynek MICE (rynek imprez, eventów)
 • rola imprez MICE
 • oczekiwania organizatorów imprez
 • hotel jako podmiot kreujący rynek eventów
 • hotel jako uczestnik rynku eventów

MODUŁ V: Marketing internetowy. Technologie informatyczne w turystyce i hotelarstwie.

 • bezpieczeństwo informatyczne
 • internet w praktyce
 • marketing w wyszukiwarkach. Jak rozwiązać równanie SEM = SEO + PPC
 • grzechy główne reklamy w Internecie. Jak naprawdę zrobić porządną kampanie?
 • nie samym Facebookiem internauta żyje, czyli w których społecznościówkach warto zaistnieć
 • zarządzenia mobilne a Interenet • Portale branżowe związane z HoReCa.
 • CRS i GDS na przykładzie systemów Merlin X i Worldspan
 • nternetowe systemy rezerwacji

Semestr drugi

MODUŁ VI: Organizacja pracy w recepcji i w pionie pobytowym.

 • rola i znaczenie recepcji w hotelu
 • prawidłowa organizacja pracy w recepcji
 • niezbędna dokumentacja potrzebna w recepcji
 • profesjonalna obsługa klienta przez telefon
 • psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych
 • etyka w zawodzie hotelarza
 • podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim

MODUŁ VII: Kultura kulinarna. Trendy w gastronomii.

 • trener: Mariusz Marszański
 • produkty lokalne i regionalne w UE
 • historia produktów chronionych,
 • korzyści z uczestnictwa w programach ochrony dla producentów i konsumentów,
 • przykłady chronionych prawem produktów w UE.
 • trzy rodzaje znaków i systemów ochrony:
 • chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne,
 • produkty ekologiczne,
 • gwarantowane Tradycyjne Specjalności.
 • kuchnia regionalna Polski – podział na regiony
 • produkty regionalne i tradycyjne
 • organizacje wspierające kuchnie regionów
 • przykłady szlaków kulinarnych w Polsce
 • warsztaty: przygotowanie czterech potraw charakteryzujących wybrane regiony kulinarne Polski  - pracownia gastronomiczna + produkty

MODUŁ VIII: Komunikacja interpersonalna

 • komunikacja w zespole
 • komunikacyjne narzędzia zarządzania zespołem
 • sztuka budowania czytelnych komunikatów
 • budowanie pozytywnych relacji w zespole
 • asertywność w pracy kierownika zespołu - trudne sytuacje komunikacyjne
 • efektywna prezentacja
 • techniki argumentacji pomysłów i idei
 • lider a kierownik
 • atrybuty lidera
 • budowanie autorytetu lidera
 • skład zespołu – preferowane role w zespole
 • etapy budowy zespołu
 • style kierowania
 • wpływ hierarchii potrzeb na zaangażowania członków zespołu
 • czynniki higieniczne i motywujące do pracy
 • rodzaje konfliktów w zespołach projektowych (konflikty konstruktywne i destruktywne)
 • geneza konfliktów (podłoże funkcjonalno-organizacyjne, podłoże psychologiczne)
 • zapobieganie konfliktom
 • techniki łagodzenia / likwidacji konfliktów – rola kierownika

MODUŁ IX Prowadzenie przedsiębiorstwa turystycznego. Case study
podstawy działalności gospodarczej w turystyce

 • obsługa klienta
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • geografia turystyczna. Regiony turystyczne świata.
 • rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 • ubezpieczenia w turystyce

MODUŁ X Prowadzenie przedsiębiorstwa hotelowego. Case study

 • prawne zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • struktura organizacyjna
 • kompetencje kadry zarządzającej
 • potencjał przedsiębiorstwa
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie operacyjne
 • wskaźniki efektywności stosowane w hotelarstwie i ich interpretacja
 • revenue Management
 • case study – rynek hotelarski

Semestr trzeci

MODUŁ XI nauczycielski Nowe media w edukacji

 • czy można on-line uczyć gry w Zośkę?
 • social Media w edukacji
 • systemy prezentacji Prezi i PowerPoint
 • praca w chmurze
 • narzędzia Google
 • platformy zdalnego nauczania
 • tablica interaktywna

MODUŁ XII nauczycielski  Wybrane problemy pracy pedagogicznej współczesnego nauczyciela

 • po co nauczycielowi pedagogika?
 • czy szkoła jest środowiskiem wychowawczym?
 • ukryty program szkoły
 • współpraca podmiotów edukacyjnych - między tradycją a nowoczesnością
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • zachowanie ładu i dyscypliny w klasie szkolnej
 • emisja głosu w pracy nauczyciela

Forma zaliczenia:
•uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów
•praca dyplomowa
•zaliczenie praktyk  120h (dla słuchaczy III semestralnych studiów - uzyskania uprawnień przez nauczycieli do nauczania z dziedziny turystyki i hotelarstwa )


Liczba godzin:
2 semestry 204 h (180h w kontakcie bezpośrednim + 24h b-learning),
3 semestry 204 h (196h + 24h b-learning) + 154h semestr nauczycielski))

Czas trwania:

Studia podyplomowe (dwa warianty)
I.Dwusemestralne: 10 modułów (zjazdy sobota, niedziela), 2 semestry 204 h (180h w kontakcie bezpośrednim + 24h b-learning)
II.Trzysemestralne (uzyskanie uprawnień przez nauczycieli do nauczania z dziedziny turystyki i hotelarstwa): 12 modułów ((zjazdy sobota, niedziela, 3 semestry 204 h (196h + 24h b-learning) + 154h semestr nauczycielski))

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki