Aktualne uregulowania prawa budowlanego i ich konsekwencje w procesie inwestycyjno-budowlanym

Aktualne uregulowania prawa budowlanego i ich konsekwencje w procesie inwestycyjno-budowlanym


Program:

1. Podstawy prawne procesu inwestycyjno-budowlanego [8 h],
2. Organizacja procesu inwestycyjno-budowlanego z punktu widzenia prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [8 h],
3. Szczegółowe uregulowania w prawie budowlanym w zakresie: projektu budowlanego, odstąpienia od projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, samowoli budowlanej, zakończenia budowy i użytkowania obiektu budowlanego oraz obowiązków projektanta i kierownika budowy [8 h],
4. Studia przypadków [8 h].

Cele:
18 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471. Nowelizacja Prawa budowlanego wchodzi w życie 19 września 2020. Przyjęta nowelizacja wprowadza ważne zmiany dotyczące projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych.
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie i uzupełnienie wiadomości prawno-formalnych uczestników procesu budowlanego w oparciu o nowelizację prawa budowlanego.


Adresaci:
Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, projektanci, kierownicy budów, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, właściciele obiektów budowlanych, sprzedawcy materiałów budowlanych, deweloperzy, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, taksatorzy i pośrednicy sprzedażny nieruchomości oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie budowlanym.


Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.


Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w Metropolitalnym Kolegium Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Gospodarki, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń lub wypełniając formularz zgłoszeniowy online
- podpisanie umowy o szkolenie/kurs.

Liczba godzin: 32h

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

Koszt: 1350 zł

 

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs nowelizacja prawa budowlanego"
 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki