Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA WYDZIALE TECHNICZNYM W TORUNIU

Rekrutacja on-line: prosimy o zaznaczanie w pierwszej kolejności właściwego ośrodka, a dopiero później o wybranie odpowiedniego kierunku z rozwijanej listy. 
 
PROGRAMY ZNIŻKOWE
 
Geodezja dla Nauczycieli ⇒K      NOWOŚĆ
 
⇒K Kwalifikacyjne
 
REKRUTACJA 2018/2019
 
Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń Wyższej Szkoły Gospodarki przy Wydziale Technicznym w Toruniu prowadzi
od 1 stycznia do 30 września 2018 r. rekrutację na studia podyplomowe.
 
Wymagane dokumenty:
 • formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia dowodu osobistego
 • dowód uiszczenia opłaty wpisowej na rachunek Uczelni

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Opłata za naukę składa się z:
 
bezzwrotnej opłaty wpisowej*: od stycznia do czerwca 0 zł, lipiec 100 zł, sierpień 200 zł, wrzesień 300 zł
czesnego zgodnie z cennikiem
* Wpisowe podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku nieuruchomienia studiów. 
 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Nr konta: 78 1090 1072 0000 0001 1991 0698 
WZ WBK
z dopiskiem: SP - WPISOWE - /nazwa kierunku studiów podyplomowych
 
UWAGA! W przypadku studiów podyplomowych w oddziale zamiejscowym należy dopisać nazwę miasta.
 
Kontakt:
 
Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl
 
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki