Budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych

Budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych

Budowa, diagnostyka i mechatronika pojazdów samochodowych
 

Cel studiów:
Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi współczesnych pojazdów samochodowych,

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji zawodowych oraz miękkich, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z inżynierią pojazdów samochodowych. Absolwent po  ukończeniu studiów podyplomowych (III semestry 368 godzin) uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów z zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych oraz ich zespołów, procesów diagnostyki, mechatroniki i eksploatacji pojazdów zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2004r. Nr 207, poz. 2110) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów:
Absolwenci wyższych studiów stykających się w swojej pracy zawodowej z problematyką techniki samochodowej,

Pracownicy stacji obsługi i kontroli pojazdów samochodowych, zakładów produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, salonów sprzedaży samochodów i instytucji zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, przedsiębiorstw transportu samochodowego, przedsiębiorstw doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji, firm zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych,

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotów z zakresu budowy i działania pojazdów samochodowych oraz ich zespołów, procesów diagnostyki, mechatroniki i eksploatacji pojazdów.
 

Program studiów:
Program studiów podzielony jest na dwie części:
• Pierwsza jest obligatoryjna dla wszystkich i trwa dwa semestry( 248 godzin),
• Druga  dodatkowo skierowana jest dla nauczycieli i daje kwalifikacje do nauczania przedmiotów inżynierii pojazdów samochodowych. Studia w takim wypadku trwają trzy semestry (368 godzin).

Przedmioty:
• Badania i diagnostyka pojazdów,
• Mechanizmy napędowe pojazdów,
• Budowa pojazdów samochodowych,
• Układy jezdne i nośne pojazdów,
• Diagnostyka układów mechatronicznych w pojazdach,
• Eksploatacja i naprawa pojazdów,
• Laboratorium diagnostyki pojazdów,
• Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego pojazdów,
• Techniki pomiarowe w diagnostyce pojazdów,
• Niezawodność i bezpieczeństwo urządzeń diagnostyki technicznej,
• Działalność gospodarcza w branży samochodowej,
• Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
• Seminarium dyplomowe.
W przypadku wyboru studiów podyplomowych dla nauczycieli  dodatkowy semestr studiów obejmuje następujące przedmioty:
• Metodyka nauczania przedmiotów mechanicznych – 60h,
• Praktyka metodyczna – 60h.

Forma zaliczenia:
• Praca dyplomowa,
• Obrona.

Liczba godzin:
• 248h  2 semestry
• 368h 3 semestry

Cena:
• 4100 zł
• 4400 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki