Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków

Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków

Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków

W Dzienniku Ustaw opublikowano, podpisaną przez prezydenta RP nowelizację ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane. Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz efektywności energetycznej. Najważniejszą zmianą prawną jest obowiązek świadectwa charakterystyki energetycznej dla wszystkich budynków, również tych wybudowanych przed 2009 rokiem i domów jednorodzinnych. Za brak świadectwa energetycznego budynku grożą kary. Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia (kwiecień 2023).
W odpowiedzi na nadchodzące zmiany Kolegium Nauk Technicznych WSG w Toruniu zaprasza IV edycję studiów podyplomowych „CERTYFIKACJA I AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKÓW”. Studia będą prowadzone w sposób zdalny przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams

 

Cel i założenia studiów:

Studia podyplomowe na kierunku „Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynków” są adresowane do osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz wykonywania audytów energetycznych. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane ukończenie z wynikiem pozytywnym rocznych studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego i oceny energetycznej budynków umożliwia uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Adresaci studiów:

Słuchaczami mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku.

Program studiów:

Program studiów podyplomowych na tym kierunku jest zgodny z „Zakresem programowym szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej” opublikowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dziennik Ustaw nr 17.
Studia będą prowadzone w sposób zdalny przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams. Egzaminy i zaliczenia będą odbywały się w sposób zdalny. Natomiast obrony prac dyplomowych w sposób stacjonarny w Kolegium Nauk Technicznych w Toruniu. 

 

Wykaz przedmioty:

 • Podstawy prawne
 • Fizyka budowli
 • Budownictwo ogólne
 • Termomodernizacja i audyt energetyczny
 • Analiza ekonomiczna opłacalności rozwiązań
 • Budownictwo energooszczędne
 • Metody pomiaru i badań wielkości energetycznych, termowizja 
 • Metody oceny charakterystyki energetycznej budynków
 • Instalacje budowlane
 • Ocena stanu ochrony cieplnej budynku
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów z programu studiów oraz obrona pracy końcowej.

Liczba godzin: 230

Czas trwania: 2 semestry

Czesne: 4400 zł  ( z możliwością rozłożenia na raty 2 x 2300 zł 10 x 480 zł) 

Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie: w soboty i w niedzielę. Przewiduje się prowadzenie niektórych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learningu).

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki