Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Cel:
Podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapoznanie słuchaczy z współczesnymi, nowoczesnymi narzędziami kształtowania warunków i środowiska pracy.

W ramach programu studiów uczestnicy zdobywają rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskują praktyczne umiejętności, pozwalające skutecznie i efektywnie realizować wyzwania, przed którymi stają współczesne przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w zajęciach studium pozwoli słuchaczom poznać najnowocześniejsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa, higieny i ochrony pracy. W toku studiów uczestnicy poznają możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.

Adresaci:
Studia adresowane są do kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Studia adresowane są również do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie i w przyszłości zajmować się problematyką bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Uprawnienia:
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 02.11.2004 r. zmieniającym rozporządzenie "w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz.U. nr 246, poz. 2468 z późniejszymi zmianami) świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów do pełnienia funkcji starszych inspektorów, specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Studia stwarzają pracownikom służb BHP, na których rozporządzenie nakłada wymóg uzupełnienia wykształcenia, możliwość podniesienia kwalifikacji zgodnie z nowymi wytycznymi.

Atuty:

Wszyscy słuchacze Studiów Podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ramach programu studiów odbędą szkolenie, po którym otrzymają Certyfikat w zakresie Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007. Koszt certyfikatu został uwzględniony w opłacie czesnego.

Słuchacze otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie:

zwalczania pożąrów i ewakuacji pracowników z odniesieniem do wymogu art. 209 Ustawy z dn. 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 - z późn. zmianamia),
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Koszty certyfikatu i zaświdczeń zostały uwzględnione w opłacie czesnego.

Możliwość wzięcia udziału  również w innych szkoleniach z zakresu Auditora Wewnętrznego organizowanych przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji WSG . Jako formę dopłaty słuchacze studiów podyplomowych mogą wykorzystać BONus edukacyjny!

Ramowy program:

 • prawo pracy
 • psychologia pracy
 • ergonomia pracy
 • zagrożenia w środowisku pracy
 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2007
 • komunikacja społeczna
 • ocena ryzyka zawodowego
 • wypadkoznawstwo
 • metodyka i profilaktyka bezpieczeństwa pracy
 • wymagania budowlane BHP
 • pedagogika pracy
 • ratownictwo medyczne
 • ochrona przeciwpożarowa
 • ochrona środowiska naturalnego
 • metodyka pisania prac podyplomowych
 • seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia: egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 176

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłata za studia - wysokość czesnego w zależności od ilości rat:

1 rata - 3600 zł

2 raty - 1900 zł

10 rat - 400 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki