Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC

Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC

Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie  projektowania konstrukcyjnego, projektowania technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Obejmują one cały proces od wykonania projektu konstrukcyjnego w systemie CAD 3D, poprzez zaprojektowanie optymalnej technologii w systemie CAM po przygotowanie i uruchomienie programu na obrabiarce CNC. Bardzo istotnym elementem studiów jest dokładne poznanie programowania obrabiarek CNC. Student poznana nowoczesne technik projektowania konstrukcji i technologii oraz programowania obrabiarek CNC. Studia te mają na celu przygotowanie do samodzielnego opracowywania projektów z branży mechanicznej.

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia z  przedmiotów zawodowych mechanicznych.  Absolwent po  ukończeniu studiów podyplomowych „Projektowanie w systemach CAD/CAM oraz programowanie obrabiarek CNC” (sześć modułów – III semestry 368 godzin) uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów  w dziedzinie inżynierii mechanicznej, prowadzenia zajęć modułowych z zakresu treści programowych na kierunkach związanych z obrabiarkami CNC  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2004r. Nr 207, poz. 2110) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów:

Absolwenci studiów technicznych, jak i wszystkie inne osoby z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć  nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym,

Kadra inżynieryjno-techniczna przedsiębiorstw branży  przede wszystkim elektromaszynowej i drzewno – papierowej, 

Pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarach jakości, inżynierii, projektowania, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania oraz programowania obrabiarek CNC,

Osoby chcące podwyższyć swoje kwalifikacje i poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko pojętych systemów CAM,

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotów komputerowego wspomagania projektowania oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów:

Program studiów podzielony jest na sześć modułów: 

Pięć pierwszych jest obligatoryjnych dla wszystkich i trwa dwa semestry (256 godzin),

Moduł 6 dodatkowo skierowany jest dla nauczycieli i daje kwalifikacje do nauczania przedmiotówz zakresu inżynierii mechanicznej. Studia w takim wypadku trwają 3 semestry (368 godzin).

 

Moduł 1 - Podstawy projektowania

Dokumentacja techniczna i zapis konstrukcji

Podstawy projektowania inżynierskiego

Podstawy wytrzymałości materiałów

Moduł 2 - Projektowanie CAD

Autodesk AutoCAD - stopień pierwszy - 2D

Autodesk AutoCAD - stopień drugi - 3D

Moduł 3 - Projektowanie CAM

Technologia w systemach CAM

Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM

Moduł 4 - Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Nowe technologie i narzędzia w obróbce skrawaniem

Oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek CNC

Programowanie obrabiarek CNC

Moduł 5 - Technologia i organizacja procesów produkcyjnych

Procesy produkcyjne i technologiczne

Organizacja procesów produkcyjnych

Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa,
 • Obrona.

Liczba godzin: 

256 godzin lekcyjnych 

Cena:

4 000 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki