Zarządzanie Kulturą

Zarządzanie Kulturą

W programie studiów podyplomowych z zarządzania kulturą stawiamy na praktyczny profil studiów, a w szczególności na sygnały płynące z rynku pracy. Sieć kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym pozwala nam na stałe analizowanie problemów działalności kulturalnej. Nasi wykładowcy uczestniczyli w innowacyjnym projekcie badawczym „Rynek pracy artystów i twórców w Polsce“, co pozwoliło nam na stworzenie autorskiego programu nauczania – w oparciu o wyniki badań naukowych oraz opinie ekspertów-praktyków. W programie studiów podejmujemy problematykę działalności instytucji kultury – zarówno tych w sferze publicznej, jak też organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw prywatnych.

Wyższa Szkoła Gospodarki posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów z obszaru zarządzania kulturą nie tylko w ramiach studiów podyplomowych, lecz także na poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Za innowacyjny program studiów I stopnia z zarządzania kulturą (o profilu praktycznym) zostaliśmy nagrodzeni w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2012 r.

W trakcie prowadzonych przez nas kilku już edycji studiów podyplomowych słuchacze mieli możliwość rozwiązywania praktycznych problemów, także w zależności od indywidualnych potrzeb (przykładowo – opracowania strategii działalności danej instytucji kultury w ramach seminarium dyplomowego).

Ramowy program studiów:

 • podstawy organizacyjno-prawne działalności kulturalnej w Polsce
 • prawo autorskie i prawa pokrewne
 • ekonomika kultury
 • komunikacja medialna z elementami warsztatu rzecznika prasowego
 • źródła finansowania kultury w Polsce
 • social media w działalności instytucji kultury
 • polityka kulturalna państwa i samorządu
 • zarządzanie placówką kultury
 • organizacja imprez kulturalnych
 • impresariat artystyczny
 • sporządzanie biznesplanu i studium wykonalności projektów
 • marketing w kulturze
 • sponsoring i fundraising
 • badanie i analiza rynku kultury
 • zamówienia publiczne
 • finansowanie kultury w UE
 • zarządzanie projektami w sferze kultury
 • relacje międzykulturowe w krajach UE
 • seminarium dyplomowe

Liczba godzin: 180

Czas trwania studiów: 2 semestry

Forma zaliczenia: test z wybranych zagadnień programowych, strategia zarządzania w projekcie opracowanym w ramach studiów (odpowiednik pracy dyplomowej)

Opłata za studia: wysokość czesnego w zależności od ilości rat

1 rata - 3400 zł

2 raty - 1800 zł

10 rat - 380 zł

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki