Autocad – projektowanie w środowisku 2D i 3D

Autocad – projektowanie w środowisku 2D i 3D

Autocad – projektowanie w środowisku 2D i 3D


Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie  zaawansowanych możliwości programu AutoCAD w tym mechanizmów projektowania CAD w przestrzeni dwuwymiarowej oraz trójwymiarowej. Student pozna zastosowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego w projektowaniu technicznym  - projektowanie wspomagane komputerowo, CAD (ang. computer aided design). Podczas studiów student  opanuje podstawy projektowania artystyczno-graficznego w oprogramowaniu do grafiki rastrowej (Photoshop) i wektorowej (Corel Draw). Student zgłębi proces komputerowego wspomagania projektowania   od projektowania koncepcyjnego do tworzenia dokumentacji, projektowania i  opracowywania wizualizacji 3D.

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z komputerowym wspomaganiem projektowania.  Absolwent po  ukończeniu studiów podyplomowych „Autocad – projektowanie w środowisku 2D i 3D” (pięciu modułów – III semestry 360 godzin) uzyskuje kwalifikacje do nauczania przedmiotów komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie inżynierii mechanicznej, prowadzenia zajęć modułowych z zakresu treści programowych o tematyce komputerowego wspomagania projektowania  zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2004r. Nr 207, poz. 2110) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresaci studiów:
Absolwenci studiów technicznych, jak i wszystkie inne osób z wykształceniem wyższym, które chciałby zdobyć  nowe kwalifikacje oraz zamierzają podjąć pracę zwłaszcza w sektorze produkcyjnym,

Pracownicy przedsiębiorstw zatrudnieni w obszarze jakości, inżynierii, projektowania, technologii i produkcji, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie komputerowego wspomagania projektowania,

Studia przeznaczone są dla osób pragnących specjalizować się w profesjonalnym  projektowaniu  CAD w środowisku 2D i 3D,

Osoby o typowym profilu technicznym / inżynierskim, które chciałyby rozszerzyć swoje horyzonty zawodowe w sektorze projektowanie w środowisku  Autocad 2D i 3D,

Absolwenci studiów magisterskich i licencjackich kierunków nauczycielskich, zainteresowani uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotów komputerowego wspomagania projektowania oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.

Program studiów:
Program studiów podzielony jest na pięć modułów:
Cztery pierwsze są obligatoryjne dla wszystkich i trwają dwa semestry ( 248 godzin),
Moduł 5  dodatkowo skierowany jest dla nauczycieli i daje kwalifikacje do nauczania przedmiotów inżynierii mechanicznej. Studia w takim wypadku trwają 3 semestry (360 godzin).

1.1. Moduł 1 - Podstawy projektowania

 • Dokumentacja techniczna
 • Podstawy nauki o materiałach
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy wytrzymałości materiałów

1.2. Moduł 2 - Projektowanie CAD

 • Autodesk AutoCAD - stopień pierwszy - 2D
 • Autodesk AutoCAD - stopień drugi - 2D

1.3. Moduł 3 - Podstawy projektowania artystyczno-graficznego

 • Autodesk 3ds Max - stopień pierwszy
 • Podstawy grafiki rastrowej - Photoshop
 • Podstawy grafiki wektorowej - Corel Draw

1.4. Moduł 4 - Trójwymiarowe komputerowe wspomaganie projektowania

 • Autodesk AutoCAD - stopień trzeci - 3D
 • Autodesk AutoCAD - stopień zaawansowany - 3D
 • Oprogramowanie CAD 3D- stopień pierwszy

1.5. Moduł 5- Metodyka nauczania przedmiotów

 • Metodyka nauczania przedmiotów komputerowego wspomagania projektowania
 • Praktyka metodyczna
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Obrona

Liczba godzin:

 • 248h lub 360h

Cena:

 • 4000 zł
 • 4300 zł
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki