Mechatronika dla Nauczycieli

Mechatronika dla Nauczycieli

Cel studiów:

Studia mają na celu przygotowanie nauczycieli różnych specjalności do prowadzenia zajęć z zakresu mechatroniki w szkołach ponadpodstawowych a także przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie i innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów objętych programem studiów.

Celem realizowanego kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole średniej i zawodowej z takich przedmiotów jak:

1. Automatyka i robotyka

2. Elektrotechnika i elektronika

3. Komputerowe wspomaganie projektowania

4. Mechanika techniczna

5. Naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych

6. Podstawy mechatroniki

7. Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

8. Programowanie i użytkowanie urządzeń oraz systemów mechatronicznych

9. Technologia montażu

10. Teoria sterowania

Słuchacz nabędzie także umiejętności metodycznego prowadzenia zajęć z przedmiotów technicznych ze szczególnym uwzględnieniem mechatroniki, znajomości podstaw programowych, umiejętności tworzenia programu nauczania z uwzględnieniem specyfiki szkoły oraz systemu oceniania postępów ucznia. Ponadto absolwent będzie przygotowany do projektowania inżynierskiego przy wykorzystaniu oprogramowania SoliEdge/EdgeCam oraz do projektowania wirtualnego środowiska kontrolno-pomiarowego przy wykorzystaniu LabView. Będzie mógł wspierać kierownictwo szkoły w administrowaniu szkolną siecią komputerową oraz w przestrzeganiu zasad BHP przy wykorzystaniu sprzętu technicznego.

 

Adresaci:

Studia podyplomowe Mechatronika adresowane są do osób posiadających uprawnienia nauczycielskie.

 

Program studiów:

Program studiów podyplomowych Mechatronika dla Nauczycieli spełnia wymogi określone w załączniku nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, dotyczące zakresu zajęć i minimalnej ilości godzin przygotowania merytorycznego i dydaktycznego do nauczania kolejnego przedmiotu.

 

Ramowy program studiów:

1. BHP w pracowni mechatronicznej

2. Materiałoznawstwo techniczne

3. Mechanika techniczna

4. Metodyka nauczania mechatroniki

5. Napędy maszyn i mechanizmów

6. Elementy i układu elektroniczne

7. Podstawy elektrotechniki

8. Podstawy robotyki

9. Podstawy rysunku technicznego

10. Praktyka

11. Seminarium dyplomowe

12. Technika pomiarowa LabView

13. Układy hydrauliczne i elektrohydrauliczne

14. Programowalne sterowniki PLC

15. Układy pneumatyczne i elektropneumatyczne

16. Wprowadzenie do automatyki

17. Wprowadzenie do MATLABa

18. Wstęp do teorii sterowania

19. Wprowadzenie do mechatroniki

20. Wytrzymałość materiałów

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Test z wybranych zagadnień programowych
 • Praktyka

Liczba godzin: 420h 

Czas trwania studiów: 3 semestry

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki