Programowanie aplikacji sieciowych

Programowanie aplikacji sieciowych

 

Cel studiów:
Celem studiów podyplomowych jest wszechstronnie przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy jako programista aplikacji webowych. Uczestnik posiądzie szeroką wiedzą w zakresie możliwości zastosowania najpopularniejszych technologii realizacji tej klasy systemów: ich zalet oraz ograniczeń.

Absolwent będzie posiadać następujące umiejętności:
• znajomość HTML/CSS oraz podstaw technik multimedialnych związanych z WWW – w tym umiejętność tworzenia layoutu HTML/CSS na podstawie projektu graficznego, umiejętność tworzenia layoutów na potrzeby urządzeń mobilnych – mobile Web,
• znajomość JavaScript oraz AJAX (jQuery),
• znajomość języka C# oraz platformy .NET,
• podstawowa znajomość zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych oraz znajomość popularnych systemów realizujących mapowanie obiektowo-relacyjne (Entity Framework),
• znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem aplikacji webowych i sposobami zabezpieczenia aplikacji przed typowymi atakami,
• znajomość systemu kontroli wersji GIT

Adresaci studiów:
Studia podyplomowe skierowane są do osób, które niekoniecznie ukończyły studia o charakterze informatycznym, lecz pokrewnym np. matematyka, fizyka, ekonometria 3, 4, 5- letnie  (rodzaj ukończonych studiów nie ma jednak kluczowego znaczenia), posiadają podstawową wiedzę z programowania np. w języku C++, C#, Java, PHP, Pascal lub miały styczność z technologiami webowymi.
Program studiów:
1. Programowanie obiektowe w języku C# - 32 godz.
• przypomnienie podstaw programowania obiektowego (klasy, interfejsy, dziedziczenie, polimorfizm),
• programowanie obiektowe w języku C# na platformie .NET – elementy różniące C# od innych języków OOP,
• programowanie asynchroniczne (async i await),
• zapytania LINQ,
• wyrażenia lambda.
2. Projektowanie stron internetowych - 16 godz.
• język opisu stron internetowych (HTML),
• kaskadowe arkusze stylów (CSS),
• środowiska wspomagające tworzenie interfejsu graficznego (Bootstrap),
• budowanie responsywnych stron internetowych,
•  podstawy optymalizacji dla wyszukiwarek internetowych (SEO).
3. Prototypowanie i projektowanie interfejsu użytkownika - 16 godz.
• przygotowanie materiałów graficznych interfejsu,
• zasady budowy interfejsu użytkownika – ergonomia, przejrzystość, funkcjonalność,
• wykorzystanie narzędzi do prototypowania i pracy grupowej (Moqups).
4. Bazy danych - 32 godz.
• projektowanie baz danych (tabele, relacje, klucze),
• uwierzytelnianie i autoryzacja w zarządzaniu bazą i na potrzeby aplikacji sieciowych,
• podstawowe instrukcje SQL,
• widoki i procedury składowane,
• utrzymanie bazy danych i optymalizacja,
•  kopie zapasowe i odtworzenie awaryjne.
5. Programowanie aplikacji MVC na platformie .NET - 48 godz.
• koncepcja MVC - model, widok, kontroler,
• strony wzorcowe (master page) i widoki częściowe,
• współpraca z bazą danych (Entity Framework),
• operacje na danych (CRUD),
• walidacja danych użytkownika,
• uwierzytelnianie lokalne i OAuth 2,
• globalizacja aplikacji,
• testy jednostkowe,
6. Programowanie po stronie klienta - 32 godz.
• podstawy języka JavaScript,
• środowisko jQuery,
• aplikacje klienckie AngularJS.
7. Zarządzanie projektami programistycznymi – 16 godz.
8. Seminarium dyplomowe -  10 godz.

Forma zaliczenia:
• egzamin pisemny (test)  z wybranych zagadnień programowych, praca dyplomowa

Liczba godzin: 210

Cena: wysokość czesnego w zależności od ilości rat

1 rata - 4900 zł

2 raty - 2550 zł

10 rat - 530 zł
 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki