Eksploatacja, Remonty i Utrzymanie Obiektów Budowlanych

Eksploatacja, Remonty i Utrzymanie Obiektów Budowlanych

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy budowlanej do odpowiedzialnego zarządzania, bezpiecznego eksploatowania, fachowego remontowania, specjalistycznego wzmacniania i profesjonalnego utrzymania obiektów budowlanych.

Adresaci studiów:

Zarząd i pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, architekci, inżynierowie budownictwa, urbaniści, inwestorzy, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, projektanci, kierownicy budów, pracobiorcy administracja publiczna zajmująca się budownictwem: pracownicy administracji architektoniczno – budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego.

Korzyści dla studentów:

Student zdobędzie umiejętność prawidłowej oceny stanu technicznego budynku, będzie potrafił zidentyfikować występujące problemy w eksploatacji, rozwiązywać trudności techniczne występujących w budynku, a także pozna obowiązki właściciela i zarządcy nieruchomości, posiądzie umiejętność prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnik opanuje określenia dotyczące realizacji takie jak naprawa, wzmocnienie, remont, modernizacja, przebudowa itp. Kolejnym atutem studiów jest możliwość przyswojenia wiedzy z zakresu doboru i wykonania wzmocnień elementów budynku.

Wykładowcy:

Praktycy budownictwa, zarówno ze sfery projektowej reprezentujący środowisko biur projektowych jak i także kierownicy budów. Zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych. Osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, radcy prawni, przedstawiciele izby architektów, przedstawiciele izby inżynierów budownictwa, rzeczoznawcy budowlani, rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, rzeczoznawcy do spraw higienicznosanitarnych, urzędnicy z powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, urzędnicy z wydziału administracji architektoniczno – budowlanej starostwa powiatowe.

Program studiów:

• eksploatacja budynków
• charakterystyka budynków wykonanych w różnych technologiach
• prowadzenie książki obiektu budowlanego
• przyczyny i rodzaje uszkodzeń elementów budynku
• roboty rozbiórkowe
• zarządzanie nieruchomościami
• obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
• technologie stosowane przy wzmacnianiu konstrukcji
• planowanie, przygotowanie i organizacja prac remontowych
• termomodernizacja obiektów budowlanych
• wi przebudowa fundamentów
• wzmacnianie murów
• wzmacnianie konstrukcji stalowych
• wzmacnianie konstrukcji żelbetowych
• wzmacnianie mostów
• eksploatacja obiektów zabytkowych
• kosztorysowanie
• metody badań diagnostycznych
• ocena stanu technicznego
• instalacje sanitarne i p. poż.

Forma zaliczenia studiów:

test z wybranych zagadnień programowych

praca dyplomowa

obrona

Liczba godzin: 180

Czas trwania studiów: 2 semestry

Opłata za studia – wysokość czesnego w zależności od ilości rat:

1 rata – 3800 zł
2 raty – 2000 zł
10 rat – 420 zł

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki