Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne

Urbanistyka i planowanie przestrzenne

Cel studiów:

USTAWA z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wprowadziła następujące zmiany jeśli chodzi o dotychczasowe uprawnienia urbanistyczne (art.8):

 • Wobec osób sporządzających projekty planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego utrzymany zostaje: wymóg wykształcenia kierunkowego (tj. architektura, urbanistyka lub gospodarka przestrzenna) albo wymóg wykształcenia wyższego uzupełnionego kierunkowymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej . Zlikwidowany zostaje tym samym wymóg praktyki zawodowej i egzaminu, a ponadto, skutkiem likwidacji izby zawodowej urbanistów, zniesiony zostanie obowiązek przynależności do samorządu

Program studiów spełnia wymóg Ustawy jako uzupełnienie wyższego wykształcenia o kierunkowe studia podyplomowe w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej

Celem studiów jest przygotowanie specjalistycznej kadry o szerokiej interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Adresaci studiów:

Studia interdyscyplinarne przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych, których praca zawodowa jest lub będzie związana z planowaniem przestrzennym, urbanistyką lub gospodarką przestrzenną

Program studiów:

Moduł 1 - Wprowadzenie do urbanistyki

 • Rysunek techniczny
 • Rysunek planistyczny
 • Grafika inżynierska
 • Systemy informacji przestrzennej
 • GIS-analizy przestrzenne
 • Podstawy geodezji i kartografii

Moduł 2 - Prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

 • Prawo budowlane
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa o ochronie przyrody oraz Prawo wodne

Moduł 3 - Techniczne aspekty gospodarki przestrzennej

 • Podstawy projektowania architektonicznego
 • Planowanie przestrzenne
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
 • Podstawy gospodarki nieruchomościami w mieście
 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Kształtowanie krajobrazu

Moduł 4 – Samorząd terytorialny

 • Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Samorząd terytorialny
 • Ekonomika miast i regionów

Moduł 5 – Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • Praca dyplomowa
 • Obrona

Liczba godzin: 

 • 250

Cena: wysokość czesnego uzależniona od ilości rat

 • 1 rata 4100 zł
 • 2 raty 2150 zł
 • 10 rat 450 zł
Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki