Geodezja dla Nauczycieli

Geodezja dla NauczycieliCelem studiów podyplomowych jest uzyskanie przez ich uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji do kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych. Studia te przygotowują i dają kwalifikacje do prowadzenia procesu kształcenia nauczania przedmiotów z zakresu geodezji i kartografii.

Adresaci studiów:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być wyłącznie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia). Jednym z warunków przyjęcia na studia podyplomowe dla nauczycieli jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. Nr 0 poz. 131).

Program studiów:

Moduł 1 – Wprowadzenie do geodezji

 • Grafika inżynierska i rysunek geodezyjny
 • Wstęp do geologii i geotechniki
 • Podstawy gleboznawstwa
 • Podstawy budownictwa

Moduł 2 – Kataster i gospodarka nieruchomościami

 • Kataster nieruchomości
 • Podstawy gospodarki nieruchomościami
 • Zagadnienia ekonomiczno-prawne w geodezji

Moduł 3 – Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

 • Geodezja
 • Elektroniczna technika pomiarowa
 • Zajęcia terenowe

Moduł 4 – Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych

 • Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
 • Geodezyjna obsługa inwestycji
 • System informacji geograficznej (GIS)

Moduł 5 – Metodyka nauczania przedmiotów

 • Metodyka przedmiotowa
 • Praktyka metodyczna
 • Seminarium dyplomowe

Forma zaliczenia:

 • test z wybranych zagadnień programowych
 • praca dyplomowa
 • obrona

Czas trwania studiów: 3 semestry

 Liczba godzin: 368

Czesne: wysokość czesnego w zleżności od iliści rat

1 rata - 4500 zł

2 raty - 2350 zł

10 rat - 490 zł

 

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Wydział Techniczny w Toruniu
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2019 Wyższa Szkoła Gospodarki