Koordynator BIM

Koordynator BIM

Koordynator BIM – program szkolenie
Dzień 1
Część teoretyczna szkolenia Koordynator BIM

1. Czym jest BIM (ang. Building Information Modeling) ?
2. Rysunek 2D vs Model 3D vs Model BIM
3. 2D vs BIM
4. Wymiary BIM (3D-7D)
5. Poziomy dojrzałości BIM
6. Zalety technologii BIM dla Inwestora, Projektanta i Wykonawcy
7. Oszczędności dzięki BIM
8. Działania BIM w Polsce
9. Standardy BIM na świecie
– Przedstawienie nazw obowiązujących standardów na świecie

– Ogólne omówienie zawartości standardów brytyjskich z UK BIM Poziom 2

10. Wymagania Informacyjne Zamawiajacego (ang. Employer`s Information Requirements EIR)

 • Wymagania techniczne: oprogramowanie, formaty plików
 • Podejście OPEN BIM
 • Oprogramowanie BIM
 • Klasyfikacja elementów w modelu BIM

– Uniclass, klasyfikacja własna

 • Poziomy szczegółowości geometrii (ang. Level of Detail LOD)

– System amerykański, brytyjski, system własny

 • Poziomy zawartości informacji (ang. Level of Information LOI)

– Struktura informacji: COBie, struktura własna

 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udostępnianie danych (Platforma CDE)
 • Komunikacja na postawie modeli
 • Opisanie odpowiedzialności
 • Harmonogram modelowania
 • Zarządzanie obiektem

11. Plan Realizacji BIM (ang. BIM Execution Plan BEP)
12. Przykłady wykorzystania modeli BIM

 • Pomiar i zamodelowanie istniejących warunków
 • Modelowanie
 • Przedmiarowanie
 • Prezentacja wyników
 • Koordynacja
 • Realizacja
 • Zarządzanie obiektem budowlanym

Część praktyczna szkolenia Koordynator BIM
1. Przegląd funkcji programu BIMcollab ZOOM: import i przeglądanie modeli, tworzenie przekrojów, wymiarowanie, smart views
2. Komunikacja przy wykorzystaniu BIMcollab BCF |Manager

 

Dzień 2
Część praktyczna c.d.
 

3. Przegląd funkcji programu BIM Vision: import i przeglądanie modeli, tworzenie przekrojów, wymiarowanie
4. Przegląd funkcji programu Navisworks Manage: : import i przeglądanie modeli, tworzenie przekrojów, wymiarowanie, sprawdzanie kolizji, komunikacja przy wykorzystaniu BIMcollab BCF Manager
5. BIM 360 Docs – przegląd funkcji platformy : zarządzanie plikami na platformie, przeglądanie plików, komunikacja, zmiany pomiędzy wersjami plików.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 14 (2 dni),
- tryb: weekendowy
- miejsce: WSG Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych, ul. Grunwaldzka 25b , 87-100 Toruń

Koszt: 1 990  zł

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając 
formularz zgłoszeniowy online
- podpisanie umowy o szkolenie/kurs.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki