Kosztorysowanie Robót Budowlanych

Kosztorysowanie Robót Budowlanych

Program:

I. Wprowadzenie:

1. Proces inwestycyjny:

Podstawowe pojęcia
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Struktura procesu inwestycyjnego
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Oddawanie do użytku obiektów budowlanych
Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

2. Przegląd technologii w budownictwie:

Elementy budynków
Zagadnienia konstrukcyjne w budynkach
Technologie wykończenia budynków
Materiały i wyroby budowlane dopuszczone do użytkowania

II. Kalkulacja ceny za roboty budowlane:

1. Podstawowe pojęcia i definicje.

2. Kosztorys jako podstawa obliczania ceny za roboty budowlane:

Metoda uproszczona kalkulacji kosztorysowej:
a) Formuła kalkulacji uproszczonej
b) Jednostki przedmiarowe w kalkulacji uproszczonej
c) Podstawy cenowe kalkulacji uproszczonej

Metoda szczegółowa kalkulacji kosztorysowej:
a) Formuła kalkulacji szczegółowej
b) Podstawy rzeczowe kalkulacji szczegółowej
c) Wycena nakładów rzeczowych
d) Koszty pośrednie i zysk

3. Rodzaje kosztorysów i podstawy ich sporządzania.

4. Przedmiar robót.

5. Zasady szczególne ustalania cen na roboty budowlane.

6. Forma i zawartość kosztorysu.

7. Zadania stron przy sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej.

8. Podstawy prawne określania cen robót budowlanych.

Cele:
Celem szkolenia jest zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

Adresaci:

kandydaci na kosztorysantów
kosztorysanci
zarządcy nieruchomości
pośrednicy w obrocie nieruchomościami
rzeczoznawcy majątkowi
wykonawcy
inwestorzy
inni uczestnicy rynku nieruchomości i budowlanego

Świadectwo kwalifikacyjne:

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG przy Metropolitalnym Kolegium Nauk Technicznych  w Toruniu lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Egzamin / zaliczenie:
Zaliczenie na podstawie systematycznego udziału w zajęciach.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 30,
- tryb: wieczorowy/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

Koszt:
- 800 zł.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy online
- podpisanie umowy o szkolenie/kurs.

 

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Kosztorysowanie robót budowlanych"

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki