Szacownaie nieruchomościami i wycena projektów inwestycyjnych

Szacownaie nieruchomościami i wycena projektów inwestycyjnych

Program:

1. Uregulowania dotyczące szacowania nieruchomości.

2. Uwarunkowania prawne realizacji projektów inwestycyjnych.

3. Rodzaje wartości nieruchomości.

4. Klasyfikacja podejść, metod i technik szacowania nieruchomości.

5. Zmiana wartości pieniądza w czasie.

6. Stopa dyskontowa i metody jej wyznaczania.

7. Metody stosowane w wycenie projektów inwestycyjnych.

8. Metody uwzględniania ryzyka w wycenie projektów inwestycyjnych.

9. Praktyczne zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości (metoda porównywania parami, metoda analizy statystycznej rynku, metoda korygowania ceny średniej).

10. Praktyczne zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości (metoda inwestycyjna, metoda zysków, technika kapitalizacji prostej, technika dyskontowania strumieni dochodów).

11. Praktyczne zastosowanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości (metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia, technika szczegółowa, technika elementów scalonych, technika wskaźnikowa).

12. Praktyczne zastosowanie podejścia mieszanego w wycenie nieruchomości (metoda pozostałościowa, metoda kosztów likwidacji [technika szczegółowa, technika wskaźnikowa], metoda wskaźników szacunkowych gruntu).

13. Opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości. Studium przypadku.

14. Szacownie przepływów pieniężnych inwestycji.

15. Wyznaczanie stopy dyskontowej.

16. Praktyczne zastosowanie różnych metod wyceny projektów inwestycyjnych w różnych fazach ich życia.

17. Praktyczne zastosowanie różnych metod uwzględniania ryzyka w wycenie projektów inwestycyjnych.

Cele:
Celami kursu są: zdobycie aktualnej praktycznej wiedzy w zakresie zasad, procedur, podejść, metod i technik wyceny nieruchomości, uwarunkowań i metod wyceny projektów inwestycyjnych w różnych fazach cyklu życia projektu inwestycyjnego, nabycie umiejętności sporządzania operatów szacunkowych i wycen projektów inwestycyjnych

Adresaci:
Kurs skierowany jest do pracowników mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, pracowników biur projektowych, biur zarządzania i obrotu nieruchomościami oraz firm konsultingowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organów administracji rządowej, przedstawicieli instytucji oceniających i finansujących projekty inwestycyjne. Adresatami mogą być przede wszystkim osoby będące uczestnikami procesu oceny projektów inwestycyjnych i osoby zainteresowane tematyką wyceny nieruchomości i projektów inwestycyjnych. 

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń WSG przy Wydziale Technicznym w Toruniu lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 40,
- tryb: wieczorowy/weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki, Wydział Techniczny w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b, 87-100 Toruń

Koszt:
- 600 zł,
- student/absolwent WSG: 540 zł.

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs Szacowanie nieruchomości"

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki