Szkolenie z zakresu AutoCAD 2D poziom podstawowy

Szkolenie z zakresu AutoCAD 2D poziom podstawowy

AutoCAD 2D - poziom podstawowy

Cel kształcenia:

Wdrożenie projektantów i kreślarzy do stosowania w ich pracy wszechstronnego programu do wspomagania prac projektowych, zwłaszcza:

 • poruszania się w środowisku AutoCAD
 • umieszczanie punktów w różnych układach współprzędnych
 • tworzenie i edycja rysunków płaskich
 • przygotowanie dokumentacji do druku

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy

 • Poznanie środowiska: posługiwanie się menu; edytor graficzny; linia komend
 • Pasek statusu: siatka; skok; biegun – omówienie i zastosowanie, wprowadzanie ustawień; Ortho; tryby lokalizacji – omówienie i zastosowanie; wprowadzanie dynamiczne
 • Pojęcia podstawowe: globalny układ współrzędnych; wprowadzanie współrzędnych; Współrzędne bezwzględne i względne; Współrzędne kartezjańskie i biegunowe: umieszczanie punktów w tych układach współrzędnych
 • Podstawowe obiekty rysunkowe: linia, okrąg, łuk, polilinia; prosta, półprosta
 • Podstawowe narzędzia modyfikacji: wymazywanie, kopiowanie, przesuwanie, przycinanie, lustro, odsuń, utnij, wydłuż, przerwij, obrót, połącz; uchwyty
   

Dzień drugi

 • Warstwy: tworzenie; cechy warstw; zastosowanie
 • Bloki: definicja bloku, wstawianie utworzonych bloków; bloki zewnętrzne – podstawy tworzenia biblioteki użytkownika
 • Inne narzędzia: szyk; kreskowanie; skalowanie
 • Wymiarowanie: wymiary liniowe, kątowe, promieniowe, normalne; wspólna baza, wymiary szeregowe, wymiar skrócony, przerwany, wieloodnośnik; edycja wymiarów; definiowanie stylu wymiarowania użytkownika
   

Dzień trzeci

 • Śledzenie – zasada stosowania, wykorzystanie
 • Teksty: tekst wielowierszowy, jednowierszowy; edycja tekstów; definiowanie stylu tekstu użytkownika
 • Przygotowanie dokumentacji do wydruku: zakładki Arkusz – ustawienia; rzutnie – wstawianie rzutni, skalowanie rzutni; drukowanie z obszaru modelu i z obszaru papieru
 • Dodatkowe narzędzia AutoCAD: Design Center; palety Narzędzi; tabele

Czas trwania: 3 dni, 21 godz.

Koszt szkolenia: 900 zł

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy online
- podpisanie umowy o szkolenie/kurs.

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki