Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

Wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

4. Ruch i rekreacja oraz gry i zabawy ruchowe.

5. Turystyka i krajoznawstwo.

6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.

7. Zajęcia praktyczno-techniczne.

8. Prace społeczno-użyteczne.

9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc.

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cele:
Uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Celem kursu jest nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca – opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez KOLFER Sp. z o.o., potwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając formularz zgłoszeniowy,
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- podpisanie umowy o szkolenie.

W kursie może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 36,
- tryb weekendowy,
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2.

Koszt:
- 160 zł,
- student/absolwent WSG: 144 zł.

Płatność przelewem na konto:
KOLFER Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
74 1090 1072 0000 0001 2028 8100
z dopiskiem: "Opłata za kurs Wychowawcy w pl. wypoczynku dzieci i młodzieży"

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Metropolitalne Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki