MS Excel - poziom średniozaawansowany

MS Excel - poziom średniozaawansowany

Program:

1. Formatowanie:

Komórki:

 • Formaty liczbowe – definiowanie wzorca wyświetlania
 • Formatowanie warunkowe
 • Zastosowanie tabeli do formatowania komórek.

Arkusze:

 • Kopiowanie arkuszy pomiędzy skoroszytami
 • Blokowanie okien i podział okna
 • Ukrywanie kolumn, wierszy, arkuszy
 • Praca z grupą arkuszy.

2. Odwołania – funkcje i formuły:

 • Funkcje daty i czasu: TERAZ(), DZIŚ(), MIESIĄC(), DZIEŃ(), ROK(), DATA.RÓŻNICA(), DNI.ROBOCZE()
 • Funkcje zaokrągleń: ZAOKR.W.GÓRĘ(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.DÓŁ()
 • Funkcje statystyczne i agregujące: SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), LICZ.PUSTE(), MAX.K(), MIN.K()
 • Funkcje tekstowe: operator złączenia (&), LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU(), ZNAJDŹ(), USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(), Z.WIELKIEJ.LITERY(), wykorzystanie polecenia Tekst jako kolumny
 • Funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), PODAJ.POZYCJĘ(), INDEKS(), WIERSZ(), KOLUMNA(), ADR.POŚR()
 • Odwołania 3W w arkuszach
 • Stosowanie nazw w formułach, operator przecięcia.

3. Wykresy:

Tworzenie wykresów:

 • Tworzenie wykresów mieszanych
 • Dodawanie drugiej osi do wykresu
 • Zmiana typu wykresu dla wybranej serii
 • Dodawanie i usuwanie serii danych

Formatowanie wykresów:

 • Zmiana położenia elementów wykresu
 • Formatowanie osi wykresu (wartość minimalna, maksymalna, punkt przecięcia osi)
 • Zmiana sposobu wyświetlania wartości na osiach
 • Formatowanie obszarów – wypełnienie

4. Wykresy niestandardowe:

Analiza:

Tabele przestawne:

 • Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej
 • Modyfikowanie źródła danych i odświeżanie tabeli przestawnej
 • Filtrowanie danych
 • Grupowanie danych

Sortowanie i filtrowanie danych:

 • Sortowanie danych według kilku kryteriów
 • Sortowanie fragmentu arkusza
 • Stosowanie autofiltru
 • Filtrowanie danych z wykorzystaniem wielu kryteriów
 • Posługiwanie się sumami częściowymi

Konsolidacja danych.
Analiza warunkowa:

 • Scenariusze
 • Tabele danych
 • Szukanie wyniku
 • Wykorzystanie odwołania cyklicznego do szukania wyniku

5. Sprawdzanie i inspekcja:

Sprawdzanie:

 • Definiowanie kryteriów poprawności danych
 • Definiowanie komunikatów wejściowych i alertów o błędzie

Inspekcja:

 • Śledzenie poprzedników i zależności
 • Szacowanie formuły

6. Praca grupowa:

Komentarze:

 • Dodawanie, edycja i usuwanie
 • Ukrywanie i wyświetlanie

Ochrona:

 • Zabezpieczenie komórek arkusza hasłem
 • Zabezpieczenie skoroszytu przed otworzeniem, modyfikacją i zmianami struktury
 • Ukrywanie wyświetlania treści formuł

7. Zwiększenie wydajności:

Szablony:

 • Tworzenie arkuszy w oparciu o istniejący szablon
 • Modyfikacja szablonu

Powiązania, import danych:

 • Powiązania danych pomiędzy arkuszami i pomiędzy skoroszytami
 • Odświeżanie i usuwanie powiązań​

 
Automatyzacja:

 • Rejestracja prostego makra
 • Przypisanie makra do przycisku

Cel:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze średniozaawansowanymi funkcjami programu oraz na swobodne dokonywanie obliczeń. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać ze średniozaawansowanych formuł i funkcji.

Szkolenie kierowane jest do osób, które rozpoczęły pracę z MS Excel, nie mają problemów z wpisywaniem prostych formuł, z zastosowaniem adresowania względnego i bezwzględnego, potrafią posługiwać się podstawowymi funkcjami statystycznymi i agregującymi ( SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN) oraz znają podstawy formatowania komórek.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze Centrum Szkoleń i Certyfikacji i Szkoleń WSG przy Metropolitalnym Kolegium Nauk Technicznych w Toruniu lub wypełniając formularz zgłoszeniowy online
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Toruniu, ul. Grunwaldzka 25b.

Koszt: 480 zł

Polecane inne kursy:

Płatność przelewem na konto:
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
Santander Bank Polska
26 1090 1072 0000 0001 1991 0567
z dopiskiem: "Opłata za kurs MS Excel - poziom średniozaawansowany"

Aktualności

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Technicznych
ul.Grunwaldzka 25b
87-100 Toruń
tel. stacj. 56 69 69 444
tel. kom. 510 265 091
wt@byd.pl

KONTAKT

Wyższa Szkoła Gospodarki
Kolegium Nauk Medycznych
ul. Konstytucji 3 Maja 40c
87-100 Toruń
tel. stac. 52 56 70 778 lub 52 56 70 779
tel. kom. 530 961 514
pielegniarstwo@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2023 Wyższa Szkoła Gospodarki